ZOO Wrocław

ZOO Wrocław

Jesteśmy świadkami szóstego, masowego wymierania gatunków na Ziemi. Naukowcy są zgodni, że odpowiedzialny za ten proces jest człowiek.

Najbardziej zagraża nam efekt domina, gdzie śmierć jednego gatunku prowadzi do zagłady innych, zależnych od niego. To błędne koło, którego nie będzie można przerwać.

Tępiąc inne stworzenia podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. Nasze zdrowie i życie zależy wprost od różnorodności biologicznej. Pandemia koronawirusa jest przykładem tego, co grozi nam za szkodzenie Matce Naturze. Niekontrolowany wzrost ludzkiej populacji, zachłanny konsumpcjonizm, bezmyślna turystyka, niszczenie i zajmowanie naturalnych siedlisk, handel dzikimi zwierzętami, kłusownictwo,  zanieczyszczenie i kryzys klimatyczny to problemy wymagające naszej natychmiastowej reakcji.

Nadzieją, na spowolnienie procesu wymierania, są ogrody zoologiczne. To one utrzymują rezerwy gatunkowe zwierząt, na wypadek ich całkowitego wytępienia w środowisku naturalnym.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: ZOO Wrocław

Adres: ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://zoo.wroclaw.pl/