O nas

O nas

Witamy na stronie magazynprzedszkola.pl – portalu zajmującym się promocją firm zaopatrujących takie instytucje jak przedszkola, żłobki, klubiki, firmy aranżujące min place zabaw, miejsca rozrywki dla dzieci i wiele innych.

Ponadto promujemy firmy, które prowadzą warsztaty artystyczne, spektakle i teatrzyki dla dzieci.

Magazyn Przedszkola jest profesjonalnym i szybkim źródłem pozyskiwania szczegółowych informacji o wyżej wymienionych firmach dla wszystkich placówek oświatowych oraz rodziców najmłodszych pociech.

Działamy na terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą naszego serwisu magazynprzedszkola.pl

regulaminem naszego serwisu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego serwisu.

§ Postanowienia ogólne regulaminu

1. Regulamin określa zasady prezentacji firmw serwisie magazynprzedszkola.pl oraz w magazynie przedszkolnym.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji Firmy jest terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

4. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

5. Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

6. Za datę zawarcia umowy uważa się datę udzielenia zlecenia i akceptacji warunków przez Klienta.

7. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

8. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

9. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT – przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail lub listem poleconym.

10. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakturę Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie wskazanym na wystawionej fakturze.

11. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących Firmy Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

12. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego.

13. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.

14. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal magazynprzedszkola.pl w celach promocyjnych.

15. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu roku kalendarzowego: to jest w czasie trwania abonamentu.

16. Klient decydując się na współpracę poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

17. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

18. Właściciel serwisu MagazynPrzedszkola zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

19. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 18/08/2014r

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma TopAdvert Natalia Lejkowska działająca przy ulicy Armii Krajowej 86 w Tczewie, e-mail: [email protected]

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z właścicielem portalu, e-mail: [email protected]

3. Dane będą przetwarzane w celu sfinalizowania transakcji podczas zakupu usług oraz przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 3 RODO. 7.

4. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia Państwa rezygnacji.

5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach określenia branży i kierunku działalności firmy w celu przygotowania oferty handlowej.