Varsztatovnia

Varsztatovnia

Czym jest Varsztatovnia dla szkół?

Jesteśmy największym w Polsce organizatorem warsztatów wokalnych oraz liderem branży warsztatów teatralnych i pisarskich. Działamy w ośmiu największych miastach w Polsce (oraz online), organizując setki godzin warsztatowych miesięcznie, promując sztukę niezależną i nietypowe formy zajęciowe. Organizujemy również zajęcia pozalekcyjne w szkołach w formie semestralnej lub rocznej.

Angażujemy się w edukację artystyczną młodzieży m.in. poprzez organizację warsztatów młodzieżowych oraz pracę nad nowymi metodykami nauczania łączącymi sztukę i nauki ścisłe. Jesteśmy częścią międzynarodowego projektu I-STEM, który opracowuje rekomendowaną przez UE podstawę programową zawierającą metodyki edukacji artystycznej w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W ramach projektu opracowujemy e-book, warsztaty dla uczniów ze szkół partnerskich w Holandii, Irlandii, Finladii i Polsce, wymianę uczniowską, szkolenia dla nauczycieli, przygotowanie filmu animowanego, platformę wiedzy oraz międzynarodową konferencję tematyczną. Więcej o projekcie można znaleźć tutaj.

Dzięki naszym działaniom edukacyjnym wiemy jak ważny jest rozwój artystyczny młodzieży. Na warsztatach stawiamy przede wszystkim na pobudzanie kreatywności, która jest nieodłącznym elementem każdej dziedziny nauki i przywiązujemy dużą wagę do integracji uczestników warsztatów, gdyż jest to jedna z ważniejszych wartości w okresie szkolnym.

Zajęcia pozalekcyjne, które przygotowaliśmy, zapewniają budowanie długoletnich znajomości, merytoryczną wiedzę artystyczną i po prostu świetną zabawę.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Varsztatovnia

Telefon: +48 780 122 376

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://varsztatovnia.pl