Percepti EDUKACJA

Percepti EDUKACJA

NPDN Percepti Edukacja jest rozpoznawaną w Polsce marką oferującą wysokiej jakości formy doskonalenia nauczycieli odpowiadające potrzebom i wyzwaniom współczesnej edukacji.

Wiele z dzieci, które dzisiaj rozpoczynają naukę szkolną będzie aktywnych zawodowo przynajmniej do roku 2070. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie świat za 50 lat. Zadaniem szkoły jest przygotować uczniów do funkcjonowania w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Z tego powodu już dziś szkoły i pracujący w nich nauczyciele muszą szukać rozwiązań, które pozwalają uczyć w nowoczesny sposób, by sprostać temu zadaniu. Nowoczesność nie oznacza tylko korzystania z nowych technologii. Oznacza przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych, których wartość się nie dewaluuje.

Celem nadrzędnym NPDN Percepti Edukacja jest oferowanie  dyrektorom i nauczycielom  form doskonalenia ukierunkowanych na wsparcie szkół i przedszkoli w stawaniu się szkołami i przedszkolami jutra.

NASZE WARTOŚCI

W działalności NPDN Percepti Edukacja kierujemy się następującymi  wartościami:

  • rzetelność – podejmowane przez nas działania są realizowane w oparciu o analizę potrzeb klientów i zgodnie z przyjętymi z nimi ustaleniami
  • profesjonalizm – osoby współpracujące z nami i w naszym imieniu realizujące usługi wsparcia posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne, metodyczne i etyczne
  • nowoczesność – w naszych działaniach wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową z zakresu udzielanego wsparcia, stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sposobów realizacji wsparcia oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie jako narzędzie wspierające osiąganie celów naszych i naszych klientów
  • szacunek – uznajemy prawo każdego człowieka do własnego zdania, własnych potrzeb i własnego tempa rozwoju; w naszej pracy wysoko cenimy dobre relacje ze współpracownikami i klientami

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Percepti EDUKACJA

Adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra

Telefon: +48 601431060

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://perceptiedukacja.pl