Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Największe centrum Chopinowskie świata

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest największym centrum Chopinowskim na świecie, które w pełni i wszechstronnie promuje, chroni, bada i upowszechnia dziedzictwo Fryderyka Chopina.

Wielostronna i różnorodna działalność Instytutu jest odpowiedzią na twórczość i losy kompozytora – bogate, niejednoznaczne, stające jako wyzwanie i zadanie przed kolejnymi pokoleniami zafascynowanych tą muzyką i postacią słuchaczy, wykonawców i naukowców.

Powołanie i poprzednicy

Instytut, powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu i znajdujący się pod bezpośrednim nadzorem oraz opieką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przejął główne zadania związane z ochroną spuścizny Fryderyka Chopina. Działalność tę zapoczątkowała w 1899 roku Sekcja im. Fryderyka Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, przekształcona w 1934 roku w Instytut Fryderyka Chopina, którego nazwę – aktualną do dziś – zmieniono w 1950 roku na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. […]

Festiwal i serie płytowe

W centrum naszych wszystkich działań jest zawsze i przede wszystkim muzyka – to właśnie z niej wypływają wszelkie przedsięwzięcia Instytutu. Instytut rokrocznie organizuje międzynarodowy festiwal „Chopin i jego Europa” –  jeden z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych festiwali w Polsce, podczas którego występują stale gwiazdy, takie jak Martha Argerich, Maria João Pires, Nelson Goerner, Janusz Olejniczak, Philippe Herreweghe, Orchestre des Champs Elysées – i wiele innych, prezentującego ponadto twórczość Chopina w znakomitych wykonaniach i bogatych kontekstach.

Festiwal jest głównym źródłem serii wydawanych przez Instytut wyjątkowych płyt CD i DVD, na których zarejestrowane są między innymi interpretacje Chopinowskiej muzyki na instrumentach dawnych i współczesnych.

Co pięć lat jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Muzeum

Częścią Instytutu jest usytuowane w Zamku Ostrogskich w Warszawie Muzeum Fryderyka Chopina, które gromadzi największą na świecie kolekcję chopinaliów. Oddziałem Muzeum jest Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli.

Książki, działalność naukowa, faksymile

Nurt działalności wydawniczej i naukowej Instytutu obejmuje m.in. organizację co najmniej raz do roku międzynarodowych konferencji i sympozjów muzykologicznych, publikację rozwijanych stale serii książek naukowych oraz popularnonaukowych i szczególnie ważny, zakrojony na wiele dziesięcioleci projekt wydania faksymiliów wszystkich zachowanych rękopisów muzycznych Chopina.

Edukacja

Instytut prowadzi wielokierunkowe działania edukacyjne – skierowane zwłaszcza do dzieci, do dorosłych oraz do młodych, utalentowanych pianistów. Nauczamy poprzez lekcje muzealne, Akademię Chopinowską, wydarzenia edukacyjno-artystyczne (takie jak Międzynarodowy Dzień Dziecka w Żelazowej Woli), cykle wykładów dla dorosłych na ekspozycji Muzeum czy cykl koncertów „Młode Talenty”.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Telefon: 22 441 61 17

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://nifc.pl/pl