Knowla

Knowla

Jesteśmy nauczycielami, pedagogami, dydaktykami i rodzicami. Tak jak Wam zależy nam na jakości kształcenia młodych ludzi. Naszych uczniów, podopiecznych, naszych dzieci, młodego pokolenia, które kiedyś pójdzie w świat i będzie ten świat urządzać.

Chcemy, by w dorosłość wkraczali z umiejętnościami, które ich i nasze życie uczynią lepszym. Umiejętnie komunikując się, sprawnie posługując nowymi technologiami, myśląc twórczo i konstruktywnie, samodzielnie rozwiązując problemy. Z niesłabnącą ciekawością świata i otwartymi umysłami. Świadomi swoich talentów i ograniczeń. Przychylni innowacjom, gotowi na zmiany.

Z tych właśnie potrzeb powstała Knowla.

Dostrzegamy wagę zmian technologicznych i społecznych współczesnego świata, zwłaszcza w obszarze nowych form komunikowania się i przetwarzania informacji oraz ich wpływu na modele kształcenia. Jako edukatorzy, metodycy, dydaktycy nie chcemy i nie możemy pozostać wobec tych zjawisk obojętni. Czujemy, że tradycyjny model nauczania, oparty na pamięciowym przyswajaniu wiedzy nie przystaje do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy dostarczyć nauczycielom najlepszych narzędzi, by potrafili przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, rozwijać w nich talenty i umiejętności na miarę XXI wieku. By mogli uczyć w sposób ciekawy, inspirujący i angażujący, z uwzględnieniem różnych potrzeby dzieci i ich deficytów. By swoją nauczycielską praktykę wzbogacali o najnowsze trendy w dydaktyce, jednocześnie realizując wymogi podstawy programowej.

Po to właśnie zaprojektowaliśmy Knowlę, a wraz z nią nowe, inspirujące formy zajęć oparte na metodach aktywnej i samodzielnej pracy uczniów oraz wykorzystujące multimedialne, interaktywne środki dydaktyczne. Przyszłość w dydaktyce właśnie przyszła.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Knoocker sp. z o.o.

Adres: ul. Głogowska 216(enStudios, biuro 107/108) 60-104 Poznań

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://knowla.eu/