Aktywne Szkolenia

Aktywne Szkolenia

Lider w Branży Szkoleń dla Oświaty

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego…

1. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu.

3. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w przedszkolu.

4. Profilaktyka agresji w przedszkolu.

5. Rozwijanie zdolności matematycznych dziecka w przedszkolu.

6. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu.

7. Młody inżynier – podstawy robotyki i programowania w przedszkolu.

8. Pedagogika zabawy – metoda Klanzy.

9. Prawidłowy rozwój psychoseksualny dziecka w przedszkolu. 10. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.

11. Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu.

12. Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.

13.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

14. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu.

15. Prawo Oświatowe w przedszkolu – regulacje prawne z 2017 roku.

16. Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.

17. Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu.

18. Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu.

19. Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola.

20. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.

21. Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków.

22.Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.

23.Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym przedszkolaków.

24. Elementy logopedii w przedszkolu – teoria i praktyka.

25. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Aktywne Szkolenia

Telefon: +48 730 775 782

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://aktywneszkolenie.pl/