Wydawnictwo Finebooks

Wydawnictwo Finebooks

Wydawnictwo Finebooks powstało w 2011 roku. Publikujemy przede wszystkim literaturę dla dzieci i młodzieży.
Staramy się, aby nasze książki dawały Czytelnikom radość i satysfakcję w myśl przyświecającego nam motta: „Finebooks. Książki, które cieszą

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Wydawnictwo Finebooks

Telefon: 22 250 10 91

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/wydawnictwo.finebooks