Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Największe mity o krwi pępowinowej

W Internecie powielanych jest wiele mitów związanych z bankowaniem krwi pępowinowej. Mimo że jej pobranie zyskuje coraz większą popularność w Polsce, wielu rodziców nadal ma wątpliwości wywołane powtarzanymi nieprawdziwymi informacjami na temat pobrania i przechowywania komórek macierzystych. Wybraliśmy więc najczęściej powielane mity i wyjaśniliśmy jakie są fakty.

Bankowanie krwi pępowinowej nie jest drogie

Wielu rodziców obawia się, że bankowanie krwi pępowinowej jest procedurą dostępną jedynie dla wybranych. Wynika to prawdopodobnie z często powielanego mitu dotyczącego bardzo wysokich kosztów przechowywania komórek macierzystych dziecka. Niedawno jednak system opłat zmienił się i miesięczne koszty bankowania wynoszą aktualnie około 50 zł. Jednorazowa opłata w trakcie ciąży to obecnie jedynie 300 zł. Wielu rodziców decyduje się na pokrycie kosztów bankowania ze świadczenia 500+ zapewniając tym samym swojemu dziecku bezpieczną przyszłość. Ponadto, Polski Bank Komórek Macierzystych organizuje loterie, w których wygraną jest bezpłatne bankowanie krwi pępowinowej.

Własne komórki macierzyste mogą być wykorzystane w terapii

Prawdopodobieństwo wykorzystania komórek macierzystych do terapii w trakcie całego naszego życia wynosi 1 do 100. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być wykorzystane w leczeniu zarówno dziecka od którego zostały pobrane, jak również, jeśli występuje zgodność tkankowa, jego rodzeństwa i rodziców. To czy do leczenia potrzebny będzie materiał własny (przeszczep autologiczny), czy od dawcy (allogeniczny) zależy m.in. od rodzaju choroby i jej stopnia zaawansowania. To lekarz prowadzący podejmuje decyzję dotyczącą zastosowanej terapii. Przykładowo w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej wykorzystanie własnych komórek macierzystych jest niemożliwe, a np. w terapii mózgowego porażenia dziecięcego, komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej dziecka, od którego zostały pobrane, są skuteczną metodą wspomagającą leczenie.

Ilość komórek macierzystych w krwi pępowinowej jest wystarczająca do terapii starszych dzieci

Kwestią indywidualną jest, ile dokładnie komórek podczas porodu uda się pozyskać. Duża ilość krwi nie zawsze jest jednoznaczna z dużą ilością komórek macierzystych. Najczęściej pobiera się około 75 ml krwi pępowinowej. W jednej porcji znajduje się około 800 milionów komórek. Uważa się, że potrzebna do przeszczepienia dawka to ok. 20-25 mln komórek na kilogram masy ciała biorcy. 1 porcja wystarcza więc nawet dla 50- kilogramowego biorcy.

Po preparatyce próbki rodzice zawsze otrzymują informację, ile wyizolowano komórek z krwi pępowinowej ich dziecka. Gdy mamy do czynienia ze starszym dzieckiem ważącym więcej niż 40-50 kg, zastosować można tzw. przeszczepienie łączone (ko-transplantację). Dobiera się wtedy do porcji komórek z krwi pępowinowej porcję z innego źródła np. ze szpiku, sznura pępowiny lub krwi obwodowej.

Przeszczepienie szpiku kostnego nie jest lepsze od krwi pępowinowej

Komórki macierzyste zawarte są zarówno w szpiku kostnym, jak i krwi pępowinowej. Wiele osób zastanawia się więc jaka jest przewaga tych pochodzących z krwi pępowinowej. Z racji mniejszej dojrzałości immunologicznej, powodują one mniejszą liczbę powikłań po przeszczepieniu. Ich zdolność regeneracyjna jest 10-krotnie większa od tych pochodzących ze szpiku kostnego. Ze względu na fakt, że laboratorium w razie potrzeby udostępnia „od ręki” przechowywane komórki macierzyste dziecka, czas związany z przygotowaniem materiału potrzebnego do przeszczepienia jest krótszy, gdyż nie tracimy go na szukanie dawcy szpiku kostnego. Poza tym dzięki umieszczeniu komórek macierzystych w bardzo niskich temperaturach, ryzyko uszkodzeń oraz ich starzenia jest dużo mniejsze niż ma to miejsce w przypadku komórek szpiku kostnego.

Chęć pobrania krwi pępowinowej nie wpływa na moment odpępnienia dziecka

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, pępowina odcinana jest po ustaniu tętnienia, czyli nie wcześniej niż po 60 sekundach od urodzenia dziecka. Proces pobrania krwi pępowinowej nie ma żadnego wpływu na ten moment. Personel medyczny, najczęściej po konsultacji z rodzicami, decyduje, kiedy powinno dojść do odcięcia pępowiny. Brany jest wtedy pod uwagę stan zarówno dziecka, jak i mamy. Co więcej tzw. późne odpępnienie, na które coraz chętniej decyduje się wielu rodziców, nie stanowi przeciwwskazania do pobrania krwi pępowinowej. W takiej sytuacji z powodzeniem można pobrać krew pępowinową w objętości wystarczającej dla późniejszego zastosowania klinicznego. Jest to krew, która po porodzie pozostaje w naczyniach pępowiny i łożyska i w innym wypadku zostałaby po prostu potraktowana jako poporodowy „odpad” i zutylizowana przez szpital.

Krew pępowinowa jest wykorzystywana w Polsce

W Polsce terapie komórkami macierzystymi zyskują na popularności. Obecnie komórki macierzyste z krwi pępowinowej można przeszczepić już w siedmiu ośrodkach, zaś komórki macierzyste ze sznura pępowiny, które są wykorzystywane głównie w medycynie regeneracyjnej, w dziesięciu. Zajmują się tym m. in. ośrodki w Lublinie, Bydgoszczy czy Poznaniu. Co więcej, standardowe przeszczepienia są w Polsce refundowane. Nierefundowane są zaś nowe terapie związane z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej stosowane w łagodzeniu objawów autyzmu czy mózgowego porażenia dziecięcego.

Bankując krew pępowinową, inwestujesz w zdrowie i przyszłość swojej rodziny. Warto podjąć tę decyzję po poznaniu wszystkich faktów dotyczących przechowywania komórek macierzystych. Każdą informację usłyszaną od znajomych lub przeczytaną w Internecie należy zweryfikować w rzetelnych źródłach.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Telefon: +48 608 200 777

E-mail: https://www.pbkm.pl/kontakt/dla-nowych-klientow

Strona: https://www.pbkm.pl/

FB: krew.pepowinowa

IG: pbkm.pl/

YT: polskibankkomorek