ThinkertoyZabawki kreatywno - edukacyjne Thinkertoy. Każde dziecko jest geniuszem!

Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy przeznaczone są dla wszystkich dzieci – uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla młodszych i starszych, wycofanych i kreatywnych.

Wpływają na proces uczenia się, poznawania, nabywania sprawności motorycznej, myślenia, spostrzegania, koncentracji, kontrolę emocji, spełniają więc funkcje emocjonalno-motywacyjne i poznawcze.

Zestawy Thinkertoy są niezbędne dla realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka – mają charakter terapeutyczny, wspierają dzieci w osiąganiu sukcesu, korygują zaburzone funkcje oraz rozwijają indywidualne uzdolnienia i predyspozycje dziecka.

Zasady konstruowania z zabawkami edukacyjnymi Thinkertoy:

Zabawki edukacyjne Thinkertoy uczą rozwiązywania problemów. Jeżeli konstrukcja jest niestabilna – spróbuj innego rozwiązania. Musisz ustawić koła zębate tak, aby nie było zbyt dużych oporów (fizyka).

Nauka poprzez zabawę uczy współdziałania, daje poczucie własnej wartości i możliwości, rozwija zainteresowania, eliminuje stres i napięcie emocjonalne, stwarza okazję do kreatywności, angażuje myślenie, uwagę, wyobraźnię.
Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy rozwijają inteligencję operacyjną niezbędną w edukacji matematycznej. Wpływają korzystnie na rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową.
Wpływ zestawów edukacyjnych Thinkertoy:
• dziecko poszerza i rozwija swoje zainteresowania,
• dąży do samodzielności i kreatywnych rozwiązań,
• możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (praca w grupie, prezentacja dokonań),
• motywacja do uczenia się,
• optymizm, dobry nastrój,
• możliwość rehabilitacji manualnej i ruchowej,
• rozbudzanie chęci eksperymentowania,
• wzmacnianie samooceny dziecka,
• wielkość elementów konstrukcyjnych ułatwia dzieciom aktywność,
• wspierają w obszarze „Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt”,
• pozwalają rozumieć pojęcia związane z fizyką, matematyką, biologią, architekturą,
• możliwość pracy indywidualnej, grupowej, współdziałanie z rówieśnikami, satysfakcja.
 


Podstawowe informacje

Nazwa firmy Thinkertoy
Adres Kasztanowa 2,  26-026  Bilcza
Telefon 790520905
E-mail kontakt@thinkertoy.pl
Strona WWW http://www.thinkertoy.pl
Wyślij zapytanie