Early Math

Early Math

Matematyka to wspólny język ludzi i przyrody

Zdolność do opanowania tego języka i do posługiwania się nim jest równie stara, jak naturalne predyspozycje człowieka do komunikowania się z innymi przedstawicielami swojego gatunku, będące warunkiem przetrwania i funkcjonowania w ludzkiej społeczności. Już w średniowieczu matematykę, reprezentowaną przez arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię, zaliczano do „siedmiu umiejętności godnych człowieka wolnego”. Dziś jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Nieważne, jakich wyborów dokonuje młody człowiek na swojej życiowej drodze. Ważne, aby ten wybór miał. Aby decyzje, które podejmuje, były realizacją jego marzeń, a nie manifestacją ograniczeń. Nie każdy musi być pasjonatem motoryzacji, ale każdy powinien mieć prawo jazdy. Matematyka jest we współczesnym świcie prawem jazdy, które każdy powinien posiadać. Ponieważ, jak potwierdzają badania, każdy jest w stanie opanować język matematyki równie biegle, jak swój język ojczysty.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy: Early Math

Adres: al. Jarzębinowa 24-26/1a, 53-120 Wrocław

E-mail: [email protected]

Strona WWW: https://www.earlymath.pl