O nas

Witamy na stronie www.magazynprzedszkola.pl – portalu zajmującym się promocją firm zaopatrujących takie instytucje jak przedszkola, żłobki, klubiki, firmy aranżujące min place zabaw, miejsca rozrywki dla dzieci i wiele innych.

Ponadto promujemy firmy, które prowadzą warsztaty artystyczne, spektakle i teatrzyki dla dzieci.

Magazyn Przedszkola jest profesjonalnym i szybkim źródłem pozyskiwania szczegółowych informacji o wyżej wymienionych firmach dla wszystkich placówek oświatowych oraz rodziców najmłodszych pociech.

Działamy na terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą naszego serwisu www.magazynprzedszkola.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego serwisu.

§ Postanowienia ogólne regulaminu

1.       Regulamin określa zasady prezentacji firmw serwisie www.magazynprzedszkola.pl oraz w magazynie przedszkolnym.

2.       Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3.       Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji Firmy jest terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

4.       Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

5.       Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

6.       Za datę zawarcia umowy uważa się datę udzielenia zlecenia i akceptacji warunków przez Klienta.

7.       Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

8.       Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

9.       Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail lub listem poleconym.

10.   Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakturę Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie wskazanym na wystawionej fakturze.

11.   Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących Firmy Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

12.   Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego.

13.   Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.

14.   Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal www.magazynprzedszkola.pl w celach promocyjnych.

15.   Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu roku kalendarzowego: to jest w czasie trwania abonamentu.

16.   Klient decydując się na współpracę poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

17.   Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

18.   Właściciel serwisu MagazynPrzedszkola zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

19.   Ostatnia aktualizacja regulaminu: 18/08/2014r